Glade gutter med på jakt og elgfall😊 Kvige felt av Kay Rune Edvardsen, Vik-Husand jaktfelt

Felt dato / vald - dyr /spir - skytter / bilde (se fotoalbum)

27/9/Seljemark (vald)/Ku/192 kg/Vegard Hjelmseth

6/10/Kvaløy (vald)/Okse/194 kg/Roy Helge Dahle

6/10/Dale-Arnes/Kalv/Marte Dahle

8/10/Hopen (vald)/Kalv

9/10/Kjørsvik/Kvige/100 kg/Ragnar Arne Saus

9/10/Ursfjord/1,5 års okse/Steinar Nyrud

10/10/Kjørsvik/Tvillingkalv/Trond Haugen

10/10/Kjørsvik/1,5års okse/Robert Holm

10/10/Rørmark/1,5års okse/Ragnar Sund (Bilde 1)

10/10/Vik-Husand/1,5 års okse/Glenn Cato Slåttøy (Bilde 2)

10/10/Våg/Kvige/132 kg/Adrian Sande (Bilde 3)

10/10/Mardal/1,5 års okse 6-spirs/Håvard Knygh (Bilde 4)

10/10/Sund/Kvige/Odd Hermann Kristiansen

10/10/Sund/1,5års okse/Nils Ivar Sund

10/10/Ursfjord/Kalv/Magnus Brekk (Bilde 5)

10/10/Ursfjord/Ku/Magnus Brekk

10/10/Holand/Kvige/Erik Sund

11/10/Vik-Husand/Kvige/Albert Valberg (Bilde 6)

11/10/Vik-Husand/Kvige/Kay Rune Edvardsen (Bilde 7)

11/10/Våg/Kukalv/55 kg/Kjetil Olsen (Bilde 8)

11/10/Mardal/Oksekalv/Halvard Ellingsen

15/10/Kjørsvik/Okse 10-Spir/230 kg/Trond Haugen (Bilde 9)

16/10/Mardal/1,5 års okse/Hans Ivar Kvalvik (Bilde 10)

16/10/Mardal/Kvige/Hans Ivar Kvalvik (Bilde 10)

17/10/Våg/1,5 års okse 5-spir/Verner Fjerdingøy/Ronald Jacobsen (Bilde 11)

17/10/Grøttheim/Kvige/136 kg/Alex Larsen

17/10/Grøttheim/Kukalv/40 kg/Ole Arnfinn Reinfjord

17/10/Ursfjord/Okse 4-spir/Steinar Nyrud

17/10/Holand/Ku/Erik Sund

18/10/Vik-Husand/Oksekalv/42 kg/Arnfinn Moen (Bilde 13)

18/10/Vik-Husand/1,5 års okse 2-spir/120 kg/Albert Valberg (Bilde 12)

18/10/Mardal/1,5 års okse/Nikolay Knygh (Bilde 14)

18/10/Mardal/Kukalv/Hallvard Ellingsen 

18/10/Ursfjord/Oksekalv/Marius Storvik ( Bilde 15)

18/10/Dale-Arnes/Okse 6-spir/ Marthe Amalie Dahle (Bilde19)

22/10/Ursfjord/1,5 års okse 3-spir/Tora Frilstad

24/10/Vik-Husand/Oksekalv/ Magnor Grøttheim (Bilde 16)

24/10/Grøttheim/Kvige/Sindre Abrahamsen (Bilde 17)

24/10/Grøttheim/Ku/Ole Arnfinn Reinfjord (Bilde 18)

26/10/Grøttheim/Kukalv/Sindre Abrahamsen