Bilde 1: Hjortekolle felt av Kjell Sørgård 7.10 på Ånvik-Husand jaktfelt. Forøvrig den første hjorten som er felt på dette jaktfeltet