Bilde 1: Kolle og bukkekalv felt av Sindre Abrahamsen på Grøttheim jaktfelt