Bilde 1, 1,5 års okse felt av Ragnar Sund

Bilde 2, 1,5 års okse felt av Glenn Cato Slåttøy

Bilde 3, Kvige felt av Adrian Sande

Bilde 4, 6-spirs okse felt av Håvard Knygh

Bilde 5, Kalv felt av Magnus Brekk

Bilde 6, Kvige felt av Albert Valberg

Bilde 7, Kvige felt av Kay Rune Edvardsen

Bilde 8, Kalv felt av Kjetil Olsen

Bilde 9, 10-spirs okse felt av Trond Haugen

Bilde 10, Kvige og 1,5 års okse felt av Hans Ivar Kvalvik

Bilde 11, 1,5 års okse felt av Verner Fjerdingøy og Ronald Jacobsen

Bilde12, 1,5 års okse felt av Albert Valberg

Bilde 13, Oksekalv felt av Arnfinn Moen ( Hans første elg)

Bilde 14, 1,5 års okse felt av Nikolay Knygh (Hans første elg)

Bilde 15, oksekalv felt av Marius Storvik

Bilde 16, Oksekalv felt av Magnor Grøttheim

Bilde 17, Kvige felt av Sindre Abrahamsen

Bilde 18, Ku felt av Ole Arnfinn Reinfjord

Bilde 19, Okse 6-spir felt av Marthe Amalie Dahle