• Fellingskvote elg 2020:

  Jakttid 25/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Lysingen SVO
  Sørbygda SVO
  Kvaløy
  Hopen
  Seljemark

 • Sum 58 dyr

  31 dyr (avskytingsavtale)
  24 dyr (avskytingsavtale)
  1 okse
  1 kalv
  1 ku

 • Fellingskvote hjort 2020:

  Jakttid 1/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Lysingen SVO  Sørbygda SVO

 • Sum 17 dyr

  2 spissbukk og voksne hanndyr
  5 voksne hunndyr
  3 kalver

  2 spissbukk og voksne hanndyr
  3 voksne hunndyr
  2 kalver