• Fellingskvote elg 2017:

  Jakttid 25/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Lysingen SVO
  Sørbygda SVO
  Olderbakken
  Seljemark

 • Sum 63 dyr

  28 dyr (avskytingsavtale)
  31 dyr (avskytingsavtale)
  1 okse og 1 kalv
  1 ku og 1 kalv

 • Fellingskvote hjort 2017:

  Jakttid 1/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Lysingen SVO  Sørbygda SVO

 • Sum 29 dyr

  3 spissbukk og voksne hanndyr
  8 voksne hunndyr
  4 kalver

  3 spissbukk og voksne hanndyr
  7 voksne hunndyr
  4 kalver