• Fellingskvote elg 2018:

  Jakttid 25/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Lysingen SVO
  Sørbygda SVO
  Seljemark

 • Sum 63 dyr

  31 dyr (avskytingsavtale)
  31 dyr (avskytingsavtale)
  1 okse

 • Fellingskvote hjort 2018:

  Jakttid 1/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Lysingen SVO  Sørbygda SVO

 • Sum 18 dyr

  2 spissbukk og voksne hanndyr
  5 voksne hunndyr
  3 kalver

  2 spissbukk og voksne hanndyr
  4 voksne hunndyr
  2 kalver