• Fellingskvote elg 2022:

  Jakttid 25/9 - 23/12

 • Fordelt på vald


  Sørbygda SVO

  Kvaløy

  Hopen

  Seljemark

  Rørmark

  Dale-Arnes

  Grøtheim

  Ursfjord

 • Sum 54 dyr


  24 dyr (avskytingsavtale)

  1 ku

  1 okse

  1 kalv

  1 okse, 1 ku, 1 kalv

  3 okse, 3 ku, 3 kalv

  2 okse, 2 ku, 2 kalv

  3 okse, 3 ku, 3 kalv

 • Fellingskvote hjort 2022:

  Jakttid 1/9 - 23/12

 • Fordelt på vald

  Sørbygda SVO
  Rørmark


  Dale-Arnes
  Grøtheim  Ursfjord
 • Sum 16 dyr

  2 spissbukk og voksne hanndyr
  3 voksne hunndyr
  2 kalver

  1 spissbukk og voksen hanndyr

  1 spissbukk og voksen hanndyr
  1 voksen hunndyr
  1 kalv

  1 spissbukk og voksen hanndyr
  1 voksen hunndyr

  1 spissbukk og voksen hanndyr
  1 voksen hunndyr
  1 kalv