Informasjon til jegere om CWD (skrantesjuke)

Denne informasjonen MÅ bekjentgjøres til alle vald/ jaktfelt/ jaktlag/ jegere

I Sømna skal det tas hjerneprøve av alt fallvilt. Dette er alle påkjørte og drepte rådyr, hjort og elg, og dyr av samme art som blir funnet dødt i naturen som det er mulig å ta prøver av (kan være noen dager gammelt avhengig av lufttemperatur). Dette er et samarbeid mellom kommunen og Mattilsynet.

Merk at det ikke gjelder dyr felt under jakt, medmindre det mistenkes at dyret kan være sykt.

Sjukt, skadet eller dødt vilt dyr, kontakt Vilttelefonen for Brønnøy og Sømna tlf: 99 44 64 02

Bjørn-Åge Nilsen, Magnor Grøttheim og Verner Fjerdingøy kan ta ut prøver, og har det utstyret som behøves. Landbrukskontoret v/ Trond Grønmo kan til en viss grad også ta ut prøver, og det finnes også et lager av utstyr på landbrukskontoret.

På direkte spørsmål fra jaktlag om de kan ta prøver av alle dyr som felles er svaret dette: Det må dere gjerne gjøre, men siden det da ikke er en del av den generelle overvåkingen må dere avtale dette med Mattilsynet. Dette krever mye merarbeid for jaktlaget, fordi alt organisk materiale fra hvert dyr det tas prøve av må tas rede på til prøvesvar er tilgjengelig. Innvoller må gjøres utilgjengelig for rovdyr, alt slaktefall likeså. Alt materiale må merkes for hvert dyr slik at det ikke blir tvil om hva som tilhører hvert dyr. Skrotten kan parteres, men ikke tas til menneskeføde før et negativt analyseresultat foreligger. Analyseresultat foreligger normalt innen 4 dager, ved evnt. positivt svar blir dere kontaktet av Mattilsynet.

 

Les mer informasjon hos Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/

På hjorteviltregisteret kan du søke på innsendte prøver og se statistikk på CWD-prøver: http://www.hjorteviltregisteret.no/Helse