Informasjon til jegere om CWD (skrantesjuke)

Det skal ikke testes for skrantesjuke (CWD) fra dyr felt under jakt i Sømna i 2022.

 

Les mer informasjon hos Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/

På hjorteviltregisteret kan du søke på innsendte prøver og se statistikk på CWD-prøver: http://www.hjorteviltregisteret.no/Helse