Bilde 1, 1,5 års okse felt av Tora Frilstad på Ursfjord vald

Bilde 2, 1,5 års okse felt av Silje Aanes Storvik på Ursfjord vald

Bilde 3, 1,5 års okse felt av Roger Svingen på Ursfjord vald